Strona Główna      Oferta      Facebook      Galeria      Lokalizacja    

Akademia Malucha
„Świat Małych Odkrywców"
ul. Wczasów 13/4
70-771 Szczecin
tel. 509-654-047
e-mail:akademiakontakt@tlen.pl


  ...wstecz...

   Najmłodsze dzieci, razem z rodzicami, zapraszamy na zajęcia ogólnorozwojowe wykorzystujące metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz zabawy fundamentalne.

   Ruch rozwijający jest metodą niewerbalną. Poprawia komunikację dziecka z otoczeniem, uaktywniając „język ciała i ruchu”. Ruch jest podstawowym i naturalnym środkiem porozumiewania się, wychodzącym z centrum naszego ciała, do którego w pierwszym rzędzie sięgają dzieci małe i osoby z utrudnioną komunikacją słowną. Podstawą porozumiewania się za pomocą „języka ruchów” jest świadomość swojego ciała. Zajęcia metodą W.Sherborne stanowią element doskonałej zabawy.

   W metodzie wyróżnia się cztery grupy ćwiczeń:

- ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała

- ćwiczenia pomagające zdobyć pewność siebie

- ćwiczenia ułatwiające nawiązanie kontaktu i współpracy z partnerami grupy

- ćwiczenia twórcze.

   Poprzez stosowanie metody Ruchu Rozwijającego wspomagamy emocjonalny rozwój dziecka, rozwijamy świadomość schematu ciała i integrujemy poszczególne jego części, rozwijamy orientację przestrzenną. Wspomagamy także rozwój poczucia bezpieczeństwa, zaufania, pewności siebie, wiary we własne siły i możliwości. Kształtujemy pozytywne relacje z otoczeniem, partnerem w zabawie, z bliskimi. Dążymy do rozwoju własnej inwencji, inicjatywy, spontaniczności.

   Zabawy fundamentalne to program wszechstronnego wspomagania rozwoju dzieci. Zabawy są inspiracją dla rodziców jak można wspierać dziecko, aby rozwijało się harmonijnie. Program jest zbiorem zabaw, które wyostrzają i rozwijają wszystkie zmysły dziecka, angażują je w samodzielne wykonywanie czynności, a następnie koncentrują się na przygotowaniu do nauki czytania, pisania i liczenia. Program ten mając na celu harmonijny rozwój, łączy w zabawie sferę intelektualną, emocjonalną i ruchową.

    Zabawy te pozwalają rodzicom świadomie i radośnie pomagać swojemu maleństwu w adaptacji w nowym dla niego świecie, pokazują jak codzienne czynności przekształcić w rozwijającą zabawę, a zwykłe przedmioty w zabawki edukacyjne.     Program stworzony został w Wielkiej Brytanii przez dwóch badaczy w dziedzinie nowoczesnej edukacji: Colina Rose’a i Gordona Dryden’a (współautor książki Rewolucja w uczeniu). Program zyskał pozytywną recenzję m.in. prof. dr hab. Marty Bogdanowicz (psycholog dziecięcy),  R. Czabaj Przewodniczącej PTD, dr Marii Piszczek z CMPPP,  oraz konsultantów metodycznych i nauczycieli przedszkolnych.

    Zajęcia adresowane są dla dzieci od 1,5 roku do 2,5 lat i ich rodziców. Na zajęcia rodzice i dzieci przynoszą wygodne obuwie lub skarpetki antypoślizgowe. Zajęcia trwają 60 min. Aby zajęcia były jak najbardziej efektywne w zajęciach uczestniczy maksymalnie 6 dzieci i ich rodziców.


Akademia Malucha „Świat Małych Odkrywców" 70-771 Szczecin, ul. Wczasów 13/4, tel. 509-654-047, e-mail:akademiakontakt@tlen.pl